Programma Solist-Octet

In 2021 organiseert Novam afd. Amsterdam weer een accordeon evenement  genaamd “Open Podium.”

De datum is zondag 31 januari in  Anthoniehuis.

De spelregels houden we aan van de laatste keer, met een kleine wijziging “Van Solist tot Octet”:

  1. De activiteit is bedoeld voor deelnemers uit Amsterdamse Accordeonverenigingen;
  2. Elke vereniging kan 1 afgevaardigde of afvaardiging laten deelnemen;
  3. De groep heeft één deelnemer uit een Amsterdamse Accordeonvereniging
  4. De solist komt uit een Amsterdamse Accordeonvereniging;
  5. De groep heeft minstens één accordeonist in haar midden;
  6. Elk onderdeel van het programma duurt niet langer dan 20 minuten;
  7. Gezien het beperkte aantal onderdelen is: wie het eerst komt…..;

In 2019 is het niet voor iedereen duidelijk geweest.  Een Amsterdamse Accordeonvereniging geeft uit haar midden 1 of meer deelnemers op. Die deelnemer(s) kan(kunnen) de groep aanvullen tot en met  8 deelnemers. Die toegevoegde deelnemers kunnen overal vandaan komen, van buiten Amsterdam. De naam van de Amsterdamse Accordeon  vereniging komt dan op het programma te staan. Voorbeeld: Musica meldt een deelnemer aan die vervolgens 7 spelers van Con Amore uit Vinkeveen laat meedoen. Dan komt op het programma toch de naam Musica te staan.

De deadline voor de aanmeldingen is 1 juni 2020. Het Open Podium begint om 13:00 uur en zal rond 17:00 uur zijn afgelopen. Mochten alle 9 verenigingen zijn vertegenwoordigd, dan zal de aanvangstijd worden vervroegd en toegevoegd met Amsterdamse Accordeonisten die geen lid zijn van een Amsterdamse Accordeonvereniging. Het bestuur hoopt dat accordeonisten uit Amsterdam geïnteresseerd zullen worden en eventueel lid van een vereniging.

De ledenvergadering staat op de agenda op vrijdag 4 september om 20:00 uur in het gebouw van Musica. Stuur mij een bericht als u geen verslag hebt ontvangen van de ledenvergadering van 13 september 2019. Wilt u deze datum in uw agenda noteren?

Wilt u de informatie over het Open Podium onder de aandacht brengen van uw leden en data in uw agenda noteren?

Met vriendelijke groet,

Piet Verzijde

secretaris