Zondag 30 januari 2022!

In 2021 is het Open Podium niet kunnen doorgaan vanwege  Corona.

Het bestuur wil deze activiteit in 2022 weer organiseren bij voldoende belangstelling. Voor 1 oktober kunt u aangeven of u wilt meedoen.

De datum van het Open Podium is zondag 30 januari. We hopen dit Open Podium te kunnen houden in Anthoniehuis.

De spelregels houden we aan van de laatste keer, met een kleine wijziging “Van Solist tot Octet”:

  1. De activiteit is bedoeld voor deelnemers uit Amsterdamse Accordeonverenigingen;
  2. Elke vereniging kan 1 afgevaardigde of afvaardiging laten deelnemen;
  3. De groep heeft één deelnemer uit een Amsterdamse Accordeonvereniging
  4. De solist komt uit een Amsterdamse Accordeonvereniging;
  5. De groep heeft minstens één accordeonist in haar midden;
  6. Elk onderdeel van het programma duurt niet langer dan 20 minuten;
  7. Gezien het beperkte aantal onderdelen is: wie het eerst komt…..;

Zoals besproken is in de laatste ALV, doen verenigingen die lid zijn van de NOVAM gratis mee. Voor niet leden:

  • Open Podium € 15,00
  • Festival orkesten € 25,00

De tijden van optredens (onder voorbehoud):

13:00-13:25 uur          14:40-15:05 uur          16:20-16:45 uur

13:25-13:50 uur          15:05-15:30 uur                                            

13:50-14:15 uur          15:30-15:55 uur

14:15-14:40 uur          15:55-16:20 uur